અમારા વિશે

1211

પરિચય

Honest Chfocus on researching the application of cellulose ether for more than 16 years. Our products  are widely use in a variety of industrial applications as adhesives, binders, extrusion aids, plasticizers, protective colloids, rheology modifiers, stabilization agents, thickeners and water-retention agents.

We offer cellulose ether solution for a vast number of applications, such as Paint and Coating, Building and Construction, Cosmetic and Ceramic, Ink, Food and Pharmaceutical, Paper and oilfield.

02

As a reliable partner, we are equally familiar with the market's supply as well as with the demanding requirements of our customers. Therefore we always supply cost-effective products to the markets. 

With our extensive experience and know-how in the application of cellulose ether, we can supply customized products and professional support to our customers.

 

 

1111

આપણે કોણ છીએ
Honest focus on researching the application of celluloses for more than 16 years.

અમારા મથતા

ઈમાનદારી
ઝડપી,
કાર્યક્ષમતા
સહકાર

અમારા ઉત્પાદનો

HPMC એચઇસી ઇસી સીએમસી RDP

આરએન્ડડી
એક્સપર્ટ જ્ઞાન, નવી ફોર્મ્યુલામાં, નવી ટ્રેડિંગ


WhatsApp Online Chat !